Menu

Góc báo chí

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Bài học từ Rạng Đông

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Bài học từ Rạng Đông

Gần 20 năm gắn bó với Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, tôi đã quá quen thuộc với bài phát biểu của Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng trong những ngày lễ báo công với Bác, bao giờ cũng mở đầu bằng bài kể về Bác Hồ về thăm nhà máy ngày 28/4/1964.