Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED panel

Đổi màu ánh sáng

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: PT04 ĐM 110/ 7W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: PT04 ĐM 90/ 7W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 205.700 VNĐ
Model: PT04 ĐM 110/ 9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: PT04 ĐM 135/9W

Đèn LED Panel tròn Đổi màu 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: PT05 ĐM 90/7W

Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 173.800 VNĐ
Model: PT05 ĐM 110/7W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: PT05 ĐM 135/9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Model: PT05 ĐM 110/9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 233.200 VNĐ
Model: PT05 ĐM 135/12W

Đèn LED panel tròn 110/6W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 259.600 VNĐ
Model: D PT04L 110/6W.RF

Đèn LED Panel tròn 110/9w điều khiển bằng remote

Giá bán lẻ đề xuất: 270.600 VNĐ
Model: D PT04L 110/9W.RF

Đèn LED panel tròn 135/9W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: D PT04L 135/9W.RF

Đèn LED Panel 60x60 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 60x60/40W.RF

Đèn LED Panel 30x120 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 30x120/40W.RF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 60x60/40W.WF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 30x120/40W.WF

Đèn LED panel tròn 135/9W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 438.900 VNĐ
Model: PT04.BLE 135/9W

Đèn LED Panel 60x60 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 600x600/40W

Đèn LED Panel 30x120 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 300x1200/40W