Menu

Danh mục sản phẩm

Công nghệ sản phẩm

Điều khiển bluetooth Mesh

Bảng điều khiển cảnh

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: RD-SC.M3 (DC)

Bóng Led Bulb RGB Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 481.800 VNĐ
Model: A60.BLE.RGBCW/9W

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 785.400 VNĐ
Model: AT14.BLE 90/9W

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 847.000 VNĐ
Model: AT14.BLE 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 567.600 VNĐ
Model: AT16.BLE 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 624.800 VNĐ
Model: AT16.BLE 110/9W

Đèn Led Downlight đổi màu 60/7W (F24)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 60/7W (F24)

Đèn LED âm trần Downlight Xoay góc 60/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.171.500 VNĐ
Model: AT18.BLE 60/7W

Đèn Led Downlight đổi màu 60/7W (F18)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 60/7W (F18)

Đèn LED âm trần Downlight Xoay góc 100/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 836.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 100/9W

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (F36)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 80/12W (F36)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A36)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 80/12W (A36)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 80/12W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (FW)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 80/12W (FW)

Đèn Led Downlight đổi màu 65/7W (A18)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT19.BLE 65/7W (A18)

Đèn Led Downlight đổi màu 65/7W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT19.BLE 65/7W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT19.BLE 80/12W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A18)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT19.BLE 80/12W (A18)

Đèn LED ốp trần 490/40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 3.460.600 VNĐ
Model: LN19.BLE 490/40W

Đèn LED ốp trần 500/40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 3.460.600 VNĐ
Model: LN20.BLE 500/40W

Đèn LED ốp trần 500/40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 3.460.600 VNĐ
Model: LN21.BLE 500/40W

Đèn LED ốp trần Loa đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LN23.BLE.RGBCW 550/40W

Đèn LED ốp trần 500/40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 3.460.600 VNĐ
Model: LN22.BLE 500/40W

Đèn LED panel tròn 110/9W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 503.800 VNĐ
Model: PT04.BLE 110/9W

Đèn LED panel tròn 135/9W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 532.400 VNĐ
Model: PT04.BLE 135/9W

Đèn LED Panel 60x60 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 2.758.800 VNĐ
Model: P07.BLE 600x600/40W

Đèn LED Tracklight 20W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.157.200 VNĐ
Model: TRL04.BLE 20W

Đèn LED Tracklight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.157.200 VNĐ
Model: TRL04.BLE 25W

Đèn led dây đổi màu CCT Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.265.000 VNĐ
Model: LD01.RF.BLE 1000/7W

Đèn led dây RGBCW 16 triệu màu Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 2.459.600 VNĐ
Model: LD01.BLE. RGBCW 1000/3W

Cảm biến chuyển động - ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 968.000 VNĐ
Model: CB02.PIR.BLE(DC)

Bộ cảm biến ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 578.600 VNĐ
Model: CB03.LS.BLE (DC)

Đèn Led Thả trần đổi màu Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TTR01.BLE 12W

Bộ điều khiển trung tâm

Giá bán lẻ đề xuất: 3.238.400 VNĐ
Model: RD-HC01

Bộ điều khiển cảnh âm tường

Giá bán lẻ đề xuất: 871.200 VNĐ
Model: RD-SC04

Bộ điều khiển cảnh âm tường

Giá bán lẻ đề xuất: 871.200 VNĐ
Model: RD-SC03

Bộ điều khiển cảnh (Pin)

Giá bán lẻ đề xuất: 829.400 VNĐ
Model: RD-SC.M2