Menu

Danh mục sản phẩm

Loại bóng

Đèn tracklight

Đèn LED Tracklight 20W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 803.000 VNĐ
Model: TRL04.BLE 20W

Đèn LED Tracklight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 869.000 VNĐ
Model: TRL04.BLE 25W

Đèn LED Tracklight 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 704.000 VNĐ
Model: D TRL03L/14W

Đèn LED Tracklight 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 469.700 VNĐ
Model: D TRL03L/8W

Đèn LED Tracklight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 437.800 VNĐ
Model: D TRL04L 25W

Đèn LED Tracklight 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 270.600 VNĐ
Model: D TRL04L 12W

Đèn LED Tracklight 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: D TRL04L 20W

Đèn LED Tracklight 25W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 715.000 VNĐ
Model: D TRL04L/25W.RF

Đèn LED Tracklight 20W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 682.000 VNĐ
Model: D TRL04L/20W.RF