Menu

Danh mục sản phẩm

Công nghệ sản phẩm

Sử dụng pin năng lượng mặt trời

Bộ lưu điện đa năng

Giá bán lẻ đề xuất: 1.496.000 VNĐ
Model: LD01.SL 5W

Đèn đường năng lượng mặt trời 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.232.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 15W

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.960.000 VNĐ
Model: CSD01.SL 30W

Đèn đường năng lượng mặt trời 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.500.000 VNĐ
Model: CSD01.SL 50W

Đèn đường năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 14.410.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 70W

Đèn đường năng lượng mặt trời 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 17.710.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 100W

Đèn đường năng lượng mặt trời 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 20.130.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 120W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.166.000 VNĐ
Model: CP01.SL 10W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.925.000 VNĐ
Model: CP01.SL 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.070.000 VNĐ
Model: CP01.SL 70W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 90W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.796.000 VNĐ
Model: CP01.SL 90W