Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo công nghệ

Sử dụng pin năng lượng mặt trời

Bộ lưu điện đa năng

Giá bán lẻ đề xuất: 1.645.600 VNĐ
Model: LD01.SL 5W

Đèn đường năng lượng mặt trời 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.355.200 VNĐ
Model: CSD02.SL 15W

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.356.000 VNĐ
Model: CSD01.SL 30W

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD01.SL.RF V2 30W

Đèn đường năng lượng mặt trời 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.050.000 VNĐ
Model: CSD01.SL 50W

Đèn đường năng lượng mặt trời 50W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD01.SL.RF V2 50W

Đèn đường năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 15.851.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 70W

Đèn đường năng lượng mặt trời 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 19.481.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 100W

Đèn đường năng lượng mặt trời 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 22.143.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 120W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.282.600 VNĐ
Model: CP01.SL 10W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.118.600 VNĐ
Model: CP01.SL 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.118.600 VNĐ
Model: CP01.SL.RF V2 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.477.000 VNĐ
Model: CP01.SL 70W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 90W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.275.600 VNĐ
Model: CP01.SL 90W