Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED cảm biến

Đèn LED âm trần Downlight cảm biến

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 189.200 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W PIR

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W PIR

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: AT04L.PIR 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 189.200 VNĐ
Model: AT04L.PIR 90/7W