Menu

Danh mục sản phẩm

Công năng sản phẩm

Đèn lắp tường

Đèn ngủ cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Model: ĐN02.LS 65x65/0.3W

Đèn LED M36 10W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: B.Đ M36L 30/10W

Bóng đèn LED BULB Tròn 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 39.600 VNĐ
Model: A45N1/3W.H

Bóng đèn LED BULB tròn 5W

Giá bán lẻ đề xuất: 50.600 VNĐ
Model: A55N4/5W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 58.300 VNĐ
Model: A60N3/7W.H

Bóng đèn LED BULB tròn 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 68.200 VNĐ
Model: A60N1/9W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 84.700 VNĐ
Model: A70N1/12W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 105.600 VNĐ
Model: A80N1/15W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Model: A95N1/20W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: A120N1/30W.H

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu xanh lam

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45B 1W

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu trắng

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45W 1W

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu đỏ

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45R 1W

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45Y 1W

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu xanh lá

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45G 1W

Bóng đèn LED BULB Trụ 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Model: TR70N1/14W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 145.200 VNĐ
Model: TR80N1/20W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 216.700 VNĐ
Model: TR100N1/30W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 216.700 VNĐ
Model: TR100NĐ2/30W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 383.900 VNĐ
Model: TR140N1/50W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 60W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TR135NĐ1/60W.H

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 166.100 VNĐ
Model: A60.RAD 7W

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 161.700 VNĐ
Model: A60.RAD 9W

Bóng đèn LED BULB Tròn 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 84.700 VNĐ
Model: LED A60N1 12-24VDC/9W

Bóng đèn LED BULB Tròn 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 80.300 VNĐ
Model: A60N1 12-24VDC/7W

Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 75.900 VNĐ
Model: LED TUBE T8 TT01 60/10W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 101.200 VNĐ
Model: LED TUBE T8 TT01 120/18W

Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N02 60/10W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N02 120/18W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Model: T8 N02 1200/20W

Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W nhôm nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 124.300 VNĐ
Model: LED TUBE T8 60/10W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W nhôm nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 181.500 VNĐ
Model: LED TUBE T8 120/18W

Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N01 60/10W (S)

Bóng đèn LED Tuýp 1.2m T8 18W nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N01 120/18W (S)

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W đầu đèn xoay

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LED TUBE T8 120/18W.EV

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W đầu đèn xoay

Giá bán lẻ đề xuất: 271.700 VNĐ
Model: LED TUBE T8 120/20W (E)

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Cảm Biến

Giá bán lẻ đề xuất: 326.700 VNĐ
Model: LED TUBE T8 120/18W RADA

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 237.600 VNĐ
Model: LED TUBE T8 ĐM 120/18W

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 121.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 M21.1/10Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 151.800 VNĐ
Model: BD T8L TT01 M21.1/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 182.600 VNĐ
Model: BD T8L TT01 M11/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 182.600 VNĐ
Model: BD T8L TT01 M11/20Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: BD N02 M11/10Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: BD N02 M21.1/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 188.000 VNĐ
Model: BD N02 M11/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Nhôm Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 179.300 VNĐ
Model: BD T8L M11/10Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Nhôm Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 262.900 VNĐ
Model: BD T8L M11/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 22W Thủy tinh Nguồn rời

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: BD TT01 NR M11/22Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Model: BD T8L N01 M11/10Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 232.100 VNĐ
Model: BD T8L N01 M11/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 188.100 VNĐ
Model: BD T8L N02 M11/20Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 22W Dự phòng

Giá bán lẻ đề xuất: 1.324.400 VNĐ
Model: BD T8L DP M11/22Wx1

Bộ đèn LED tuýp wifi 16w

Giá bán lẻ đề xuất: 421.300 VNĐ
Model: BD LT04 N02 120/16W.WF

Bộ đèn LED Tuýp Chống ẩm T8 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 739.200 VNĐ
Model: D LN CA01L/18Wx1W

Bộ đèn LED Tuýp Chống ẩm T8 18Wx2

Giá bán lẻ đề xuất: 1.018.600 VNĐ
Model: D LN CA01L/18Wx2

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 578.600 VNĐ
Model: D GT07L/5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 185.900 VNĐ
Model: D GT08L/2,5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 363.000 VNĐ
Model: D GT03L V/5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 319.000 VNĐ
Model: D GT04L HG/5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 186.000 VNĐ
Model: D GT05L T/2.5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 186.000 VNĐ
Model: D GT06L CD/2.5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 550.000 VNĐ
Model: GT07L/5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 488.400 VNĐ
Model: D GT12L/5W

Đèn LED Ốp tường

Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Model: LN12 90x195/10W

Đèn LED Ốp tường

Giá bán lẻ đề xuất: 121.000 VNĐ
Model: LN12 70x160/5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 299.200 VNĐ
Model: D GT08L/5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 253.000 VNĐ
Model: D GT05L T/5W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 277.200 VNĐ
Model: D GT06L CD/5W

Đèn LED ốp tường đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 190.300 VNĐ
Model: LN18 ĐM 83x60/6W

Đèn LED Tracklight 20W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 803.000 VNĐ
Model: TRL04.BLE 20W

Đèn LED Tracklight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 869.000 VNĐ
Model: TRL04.BLE 25W

Đèn LED Tracklight 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 704.000 VNĐ
Model: D TRL03L/14W

Đèn LED gắn tường

Giá bán lẻ đề xuất: 185.900 VNĐ
Model: D GT06L CD/2,5W

Đèn LED Tracklight 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 469.700 VNĐ
Model: D TRL03L/8W

Đèn LED Tracklight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 437.800 VNĐ
Model: D TRL04L 25W

Đèn LED Tracklight 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 270.600 VNĐ
Model: D TRL04L 12W

Đèn LED Tracklight 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: D TRL04L 20W

Đèn LED Tracklight 25W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 715.000 VNĐ
Model: D TRL04L/25W.RF

Đèn LED Tracklight 20W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 682.000 VNĐ
Model: D TRL04L/20W.RF

Đèn LED Chống ẩm M18 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 631.400 VNĐ
Model: BD M18L 60/18W

Đèn LED Chống ẩm M18 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 897.600 VNĐ
Model: BD M18L 120/36W

Đèn LED Nổi trần M16 36W

Cảm biến
Giá bán lẻ đề xuất: 554.400 VNĐ
Model: BD M16L 120/36W RAD

Đèn LED Nổi trần M26 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 303.600 VNĐ
Model: BD M26L 120/36W

Đèn LED Nổi trần M26 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 188.100 VNĐ
Model: BD M26L 60/18W

Đèn LED Nổi trần M26 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Model: BD M26L 30/9W

Đèn LED Nổi trần M26 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 303.600 VNĐ
Model: M26 1200/40W

Đèn LED Nổi trần M26 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 188.100 VNĐ
Model: M26 600/20W

Đèn LED gắn tường điều khiển từ xa

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: D GT08L/6W.RF

Đèn LED M36 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 319.000 VNĐ
Model: B.Đ M36L 120/40W

Đèn LED M36 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 188.100 VNĐ
Model: B.Đ M36L 60/20W

Đèn LED M36 40W đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 466.400 VNĐ
Model: M36 ĐM 1200/40W

Đui đèn cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: ĐCB01.PIR E27/300W

Công tắc cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: CT01.PIR 300W

Đèn ngủ cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 145.200 VNĐ
Model: ĐN01.PIR 65x65/0.3W

Cảm biến chuyển động

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CB04.PIR.BLE(AC)