Menu

Danh mục sản phẩm

Công năng sản phẩm

Đèn lắp trần

Led dây trang trí

Giá bán lẻ đề xuất: 61.600 VNĐ
Model: LD01.R 1000/7W

Led dây trang trí

Giá bán lẻ đề xuất: 61.600 VNĐ
Model: LD01.B 1000/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Model: D AT04L 90/5W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Model: D AT04L 110/7W

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W

Đèn LED âm trần Downlight 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Model: D AT04L 90/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Model: D AT04L 110/12W

Đèn LED Âm trần Downlight 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: D AT04L 155/16W

Đèn LED âm trần downlight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 341.000 VNĐ
Model: D AT04L 155/25W

Đèn LED Âm trần Downlight 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 73.150 VNĐ
Model: D AT06L 76/3W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 90.200 VNĐ
Model: D AT06L 90/5W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 124.300 VNĐ
Model: D AT06L 110/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Model: D AT06L 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: D AT06L 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Model: D AT10L 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W Viền Vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Model: D AT10L 90/7W (Viền Vàng)

Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W Viền Vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Model: D AT10L 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 9W Viền Bạc

Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Model: D AT10L 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 119.350 VNĐ
Model: D AT05L 110/7W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Model: D AT11L 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: D AT11L 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 90.200 VNĐ
Model: D AT12L 90/5W

Đèn LED âm trần Downlight Dự phòng 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.232.000 VNĐ
Model: D AT04L DP 110/9W

Đèn LED âm trần Downlight Dự phòng 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.147.300 VNĐ
Model: D AT04L DP 90/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Dự phòng 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.276.000 VNĐ
Model: D AT04L DP 110/12W

Đèn LED Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Model: D AT02L ĐM 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Model: D AT02L ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 192.000 VNĐ
Model: D AT02L ĐM 110/9W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 60/3W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 60/3W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 7W viền bạc

Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W Viền Vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 202.000 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 110/12W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 202.000 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 110/12W

Đèn LED Downlight đổi màu 7W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 189.200 VNĐ
Model: D AT17L ĐM 90/7W

Đèn LED Downlight đổi màu 9W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 224.400 VNĐ
Model: D AT17L ĐM 110/9W

Đèn LED Downlight đổi màu 12W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 281.600 VNĐ
Model: D AT17L ĐM 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W - Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 308.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.RF

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 76/7W - Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 378.400 VNĐ
Model: D AT14L 76/7W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 409.200 VNĐ
Model: D AT14L 90/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 444.400 VNĐ
Model: D AT14L 110/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 455.400 VNĐ
Model: D AT14L 110/12W.RF

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 189.200 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W PIR

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W PIR

Đèn LED âm trần Downlight smart wifi 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 440.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.WF

Đèn LED âm trần Downlight wifi 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 407.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.WF

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 785.400 VNĐ
Model: AT14.BLE 90/9W

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 847.000 VNĐ
Model: AT14.BLE 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 567.600 VNĐ
Model: AT16.BLE 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 624.800 VNĐ
Model: AT16.BLE 110/9W

Đèn Led Downlight đổi màu 60/7W (F24)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 60/7W (F24)

Đèn LED âm trần Downlight Xoay góc 60/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.171.500 VNĐ
Model: AT18.BLE 60/7W

Đèn Led Downlight đổi màu 60/7W (F18)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 60/7W (F18)

Đèn LED âm trần Downlight Xoay góc 100/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 836.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 100/9W

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (F36)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 80/12W (F36)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A36)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 80/12W (A36)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 80/12W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (FW)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT18.BLE 80/12W (FW)

Đèn Led Downlight đổi màu 65/7W (A18)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT19.BLE 65/7W (A18)

Đèn Led Downlight đổi màu 65/7W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT19.BLE 65/7W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT19.BLE 80/12W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A18)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT19.BLE 80/12W (A18)

Đèn LED Âm trần Downlight Xoay góc 4.5W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D AT02L XG 76/4.5W

Đèn LED Âm trần Downlight Xoay góc 6.5W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D AT02L XG 76/6.5W

Đèn LED Âm trần Downlight Khẩn cấp 5W

Giá bán lẻ đề xuất: 638.000 VNĐ
Model: BD AT07L KC 90/5W

Đèn LED Âm trần Downlight Khẩn cấp 5W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 715.000 VNĐ
Model: D AT07L KC 90/5W

Đèn LED Ốp trần Tròn 160/ 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 148.500 VNĐ
Model: D LN05L 160/9W

Đèn LED Ốp trần Mỏng Tròn 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 233.200 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 257.400 VNĐ
Model: D LN09L 172/12W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 349.800 VNĐ
Model: D LN09L 225/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 426.800 VNĐ
Model: D LN09L 300/24W

Đèn LED Ốp trần Mỏng Tròn 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 337.700 VNĐ
Model: D LN11L 220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Model: LN12N 170/12W

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W đế nhôm

Giá bán lẻ đề xuất: 257.400 VNĐ
Model: LN12 170/12W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 349.800 VNĐ
Model: D LN12L 220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 426.800 VNĐ
Model: LN12 300/24W

Đèn LED Ốp trần tròn 15w

Giá bán lẻ đề xuất: 257.400 VNĐ
Model: LN12 170/15W

Đèn LED Ốp trần tròn 22W

Giá bán lẻ đề xuất: 349.800 VNĐ
Model: LN12 220/22W

Đèn LED Ốp trần tròn 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 426.800 VNĐ
Model: LN12 300/30W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 275.000 VNĐ
Model: LN12N 220/18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 257.400 VNĐ
Model: D LN08L 17x17/12W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 360.800 VNĐ
Model: D LN08L 23x23/18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: D LN08L 30x30/24W

Đèn LED Ốp trần Mỏng Vuông 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 337.700 VNĐ
Model: D LN10L 22x22/18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 12W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Model: LN12N 170x170/12W

Đèn LED Ốp trần Vuông 12W đế nhôm

Giá bán lẻ đề xuất: 257.400 VNĐ
Model: LN12 170x170/12W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 360.800 VNĐ
Model: D LN12L 22x22/18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: LN12 300x300/24W

Đèn LED Ốp trần Vuông 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 880.000 VNĐ
Model: LN16 540x540/40W

Đèn LED Ốp trần vuông 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 257.400 VNĐ
Model: LN12 170x170/15W

Đèn LED Ốp trần vuông 22W

Giá bán lẻ đề xuất: 360.800 VNĐ
Model: LN12 220x220/22W

Đèn LED Ốp trần vuông 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: LN12 300x300/30W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 275.000 VNĐ
Model: LN12N 220x220/18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 341.000 VNĐ
Model: LN12N 300x300/24W

Đèn LED Ốp trần Chống bụi IP44 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 476.300 VNĐ
Model: D LN CB03L 260/18W

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 281.600 VNĐ
Model: D LN05L 160/9W RAD

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 367.400 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W RAD

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: D LN09L 170/12W RAD SS