Menu

Danh mục sản phẩm

Loại đèn

Đèn hiệu suất năng lượng cao nhất

Bóng đèn LED BULB Trụ nhôm đúc 20W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TR80NĐ2/20W.H 6500K

Bóng đèn LED BULB trụ nhôm đúc 80W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TR135NĐ1/80W.H 6500K

Bóng đèn LED BULB Trụ nhôm đúc 30W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TR100NĐ2/30W.H 6500K

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: T8 TT01 1200/20W 6500K

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W nhôm nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: T8 1200/20W.H 6500K

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT10 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT10 ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT10 ĐM 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT16 90/7W.DA 6500K

Đèn LED âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT16 110/7W.DA 6500K

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT16 110/9W.DA 6500K

Đèn LED âm trần Downlight 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT16 110/12W.DA 6500K

Đèn đường LED 30W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD02 30W 5000K

Đèn đường LED 70W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD02 70W 5000K

Đèn đường LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD05 100W 5000K

Đèn đường LED 120W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD05 120W 5000K

Đèn đường LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD05 150W 5000K

Đèn đường LED 80W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD06 80W 5000K

Đèn đường LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD06 100W 5000K

Đèn đường LED 120W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD06 120W 5000K

Đèn đường LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD06 150W 5000K

Đèn LED High Bay 120W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: HB03 350/120W 6500K

Đèn LED High Bay 150W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: HB03 350/150W 6500K

Đèn LED High Bay 200W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: HB03 390/200W 6500K