Menu

Danh mục sản phẩm

Loại bóng

Đèn Gương

Đèn LED Chiếu gương 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 484.000 VNĐ
Model: D G02L/8W

Đèn LED Chiếu gương 6W

Giá bán lẻ đề xuất: 297.000 VNĐ
Model: D G02L/6W

Đèn LED chiếu gương cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 279.400 VNĐ
Model: G04.PIR 8W

Đèn LED Chiếu gương 6W

Giá bán lẻ đề xuất: 312.400 VNĐ
Model: D G03L/6W