Menu

Danh mục sản phẩm

Sử dụng pin năng lượng mặt trời

Đèn đường

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD01.SL.RF V2 30W

Đèn đường năng lượng mặt trời 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.355.200 VNĐ
Model: CSD02.SL 15W

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.356.000 VNĐ
Model: CSD01.SL 30W

Đèn đường năng lượng mặt trời 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.050.000 VNĐ
Model: CSD01.SL 50W

Đèn đường năng lượng mặt trời 50W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD01.SL.RF V2 50W

Đèn đường năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 15.851.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 70W

Đèn đường năng lượng mặt trời 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 19.481.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 100W

Đèn đường năng lượng mặt trời 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 22.143.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 120W