Menu

Danh mục sản phẩm

Sử dụng pin năng lượng mặt trời

Đèn chiếu pha

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.282.600 VNĐ
Model: CP01.SL 10W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.118.600 VNĐ
Model: CP01.SL 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.118.600 VNĐ
Model: CP01.SL.RF V2 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.477.000 VNĐ
Model: CP01.SL 70W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 90W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.275.600 VNĐ
Model: CP01.SL 90W