Menu

Danh mục sản phẩm

Sử dụng pin năng lượng mặt trời

Đèn chiếu pha

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.166.000 VNĐ
Model: CP01.SL 10W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.925.000 VNĐ
Model: CP01.SL 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CP01.SL 70W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 90W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.796.000 VNĐ
Model: CP01.SL 90W