Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

Đèn chỉ dẫn

Đèn LED Khẩn cấp 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 233.200 VNĐ
Model: D KC05/3W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 2 mặt 2W

2 mặt
Giá bán lẻ đề xuất: 792.000 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 1 mặt 2W

Giá bán lẻ đề xuất: 763.400 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Khẩn cấp 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 675.400 VNĐ
Model: D KC02/10W

Đèn LED Khẩn cấp 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 611.600 VNĐ
Model: D KC03/8W

Đèn LED Khẩn cấp 6W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: D KC04/6W

Đèn LED Khẩn cấp 2W

Giá bán lẻ đề xuất: 598.400 VNĐ
Model: D KC01/2W

Đèn LED Khẩn cấp 6W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 534.600 VNĐ
Model: D KC04/6W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 1 mặt 2W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 855.800 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Khẩn cấp 8W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 693.000 VNĐ
Model: D KC03/8W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 2 mặt 2W (PCCC)

2 mặt
Giá bán lẻ đề xuất: 884.400 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Khẩn cấp 10W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 754.600 VNĐ
Model: D KC02/10W