Menu

Danh mục sản phẩm

Loại bóng

Đèn chỉ dẫn

Đèn LED Khẩn cấp 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 200.200 VNĐ
Model: D KC05/3W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 2 mặt 2W

2 mặt
Giá bán lẻ đề xuất: 717.200 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 1 mặt 2W

Giá bán lẻ đề xuất: 695.200 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Khẩn cấp 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 576.400 VNĐ
Model: D KC02/10W

Đèn LED Khẩn cấp 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 525.800 VNĐ
Model: D KC03/8W

Đèn LED Khẩn cấp 6W

Giá bán lẻ đề xuất: 389.400 VNĐ
Model: D KC04/6W

Đèn LED Khẩn cấp 2W

Giá bán lẻ đề xuất: 530.200 VNĐ
Model: D KC01/2W