Đèn bàn LEDĐèn bàn LED cảm ứng
 • Công suất: 5W
 • Điện áp danh định: 220V/50Hz
 • Độ rọi trung bình: >
 • 500 lux
 • 3 chế độ màu ánh sáng: Trắng/Vàng/ Trắng ấm
 • Độ sáng: 5 mức độ
icon sticker
Model: RD-RL-23.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 418.000 VNĐ
Đèn bàn bảo vệ thị lực
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Độ rọi trên mặt bàn: >
 • 700 lux
icon sticker
Model: RD-RL-24.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Đèn bàn bảo vệ thị lực
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Độ rọi trên mặt bàn: >
 • 700 lux
icon sticker
Model: RD-RL-25.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Đèn bàn bảo vệ thị lực
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Độ rọi trên mặt bàn: >
 • 700 lux
icon sticker
Model: RD-RL-26.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Đèn bàn bảo vệ thị lực
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Độ rọi trên mặt bàn: >
 • 700 lux
icon sticker
Model: RD-RL-27.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Đèn bàn bảo vệ thị lực
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 5000K
 • Độ rọi trên mặt bàn: 600 lux
Model: RD-RL-10E.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 378.398 VNĐ
Đèn bàn bảo vệ thị lực
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Độ rọi trên mặt bàn: 600 lux
Model: RD-RL-14.LED (S)
Giá bán lẻ đề xuất: 269.000 VNĐ
Đèn bàn bảo vệ thị lực
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Độ rọi trên mặt bàn: 650 lux
Model: RD-RL-16.LED (S)
Giá bán lẻ đề xuất: 264.000 VNĐ
Đèn bàn bảo vệ thị lực
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Độ rọi trên mặt bàn: 600lux
Model: RD-RL-19.LED (S)
Giá bán lẻ đề xuất: 203.000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678