Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công dụng

Chọn theo công nghệ

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 294.800 VNĐ
Model: LN12N ĐM 170/12W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: LN12N ĐM 220x220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: LN12N ĐM 220/18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 532.400 VNĐ
Model: LN12N ĐM 300x300/24W

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 532.400 VNĐ
Model: LN12N ĐM 300/24W

Bộ lưu điện đa năng

Giá bán lẻ đề xuất: 1.645.600 VNĐ
Model: LD01.SL 5W

Đèn ngủ cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Model: ĐN02.LS 65x65/0.3W

Đèn LED Nổi trần M26 40W đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 466.620 VNĐ
Model: M26 ĐM 1200/40W

Đèn LED Bulb cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 158.400 VNĐ
Model: A60.PIR/9W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Model: AT20 ĐM 90/8W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: AT20 ĐM 90/10W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 215.600 VNĐ
Model: AT20 ĐM 110/10W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 220.000 VNĐ
Model: AT20 ĐM 110/12W

Công tắc cảm biến không dây

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CT02.PIR.BLE

Cảm biến bụi mịn

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CB05.PM2.5.BLE

Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CB07.TE.BLE

Bộ cảm biến khói

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CB06.SM.BLE

Bộ cảm biến cửa

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CB08.DO.BLE

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD01.SL.RF V2 30W

Công tắc cảm ứng

Giá bán lẻ đề xuất: 660.000 VNĐ
Model: RD-CT.04.BLE

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 166.100 VNĐ
Model: A60.RAD 7W

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Model: A60.RAD 9W

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 211.200 VNĐ
Model: TR70.RAD 15W

Bóng đèn LED Bulb Đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Model: LED A60 ĐM/7W

Bóng đèn LED Bulb Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 96.800 VNĐ
Model: LED A60 ĐM/9W

Bóng đèn LED Bulb RGB kết nối wifi

Giá bán lẻ đề xuất: 454.300 VNĐ
Model: LED A60 RGBW/9W.WF

Bóng Led Bulb RGB Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 297.000 VNĐ
Model: A60.BLE.RGBCW/9W

Đèn LED Âm trần Downlight UV 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 550.000 VNĐ
Model: AT21.UV 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight UV 135/14W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.067.000 VNĐ
Model: AT21.UV 135/14W

Đèn LED âm trần Downlight Dự phòng 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.232.000 VNĐ
Model: AT04 DP 110/9W

Đèn LED âm trần Downlight Dự phòng 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.147.300 VNĐ
Model: D AT04L DP 90/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Dự phòng 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.276.000 VNĐ
Model: AT04 DP 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 200.200 VNĐ
Model: AT02 ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 237.600 VNĐ
Model: AT02 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 190.300 VNĐ
Model: AT02 ĐM 90/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 190.300 VNĐ
Model: AT10 ĐM 90/9W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 102.300 VNĐ
Model: AT10 ĐM 60/3W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 102.300 VNĐ
Model: AT10 ĐM 60/3W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 7W viền bạc

Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Model: AT10 ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W Viền Vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Model: AT10 ĐM 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/12W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/12W

Đèn LED Downlight đổi màu 7W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 209.000 VNĐ
Model: AT17 ĐM 90/7W

Đèn LED Downlight đổi màu 9W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 246.400 VNĐ
Model: AT17 ĐM 110/9W

Đèn LED Downlight đổi màu 12W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 310.200 VNĐ
Model: AT17 ĐM 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W - Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 308.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.RF

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 76/7W - Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 378.400 VNĐ
Model: D AT14L 76/7W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 409.200 VNĐ
Model: D AT14L 90/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 444.400 VNĐ
Model: D AT14L 110/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 455.400 VNĐ
Model: D AT14L 110/12W.RF

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W PIR

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 249.700 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W PIR

Đèn LED âm trần Downlight smart wifi 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 440.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.WF

Đèn LED âm trần Downlight wifi 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 407.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.WF

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 542.300 VNĐ
Model: AT14.BLE 90/9W

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 586.300 VNĐ
Model: AT14.BLE 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 391.600 VNĐ
Model: AT16.BLE 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 418.000 VNĐ
Model: AT16.BLE 110/9W

Đèn Led Downlight đổi màu 60/7W (F24)

Giá bán lẻ đề xuất: 880.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 60/7W (F24)

Đèn LED âm trần Downlight Xoay góc 60/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 836.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 60/7W

Đèn Led Downlight đổi màu 60/7W (F18)

Giá bán lẻ đề xuất: 880.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 60/7W (F18)

Đèn LED âm trần Downlight Xoay góc 100/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 594.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 100/9W

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (F36)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.040.600 VNĐ
Model: AT18.BLE 80/12W (F36)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A36)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.040.600 VNĐ
Model: AT18.BLE 80/12W (A36)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.040.600 VNĐ
Model: AT18.BLE 80/12W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (FW)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.104.400 VNĐ
Model: AT18.BLE 80/12W (FW)

Đèn Led Downlight đổi màu 65/7W (A18)

Giá bán lẻ đề xuất: 814.000 VNĐ
Model: AT19.BLE 65/7W (A18)

Đèn Led Downlight đổi màu 65/7W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: 814.000 VNĐ
Model: AT19.BLE 65/7W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: 902.000 VNĐ
Model: AT19.BLE 80/12W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A18)

Giá bán lẻ đề xuất: 902.000 VNĐ
Model: AT19.BLE 80/12W (A18)

Đèn LED Âm trần Downlight Khẩn cấp 5W

Giá bán lẻ đề xuất: 704.000 VNĐ
Model: BD AT07L KC 90/5W

Đèn LED Âm trần Downlight Khẩn cấp 5W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 787.600 VNĐ
Model: D AT07L KC 90/5W

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 281.600 VNĐ
Model: D LN05L 160/9W RAD

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 367.400 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W RAD

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: D LN09L 170/12W RAD SS

Đèn LED Ốp trần Mỏng Tròn Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 506.000 VNĐ
Model: D LN11L 220/18W.PIR

Đèn LED Ốp trần Tròn cảm biến radar 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 477.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220/18W

Đèn led ốp trần cảm biến chuyển động – ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 477.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220/18W (WC)

Đèn led ốp trần cảm biến chuyển động – ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 477.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220/18W (HL)

Đèn LED Ốp trần Mỏng Vuông Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 501.600 VNĐ
Model: D LN10L 22x22/18W.PIR

Đèn LED Ốp trần Vuông cảm biến Radar 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 543.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220x220/18W

Đèn led ốp trần cảm biến chuyển động – ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 543.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220x220/18W (WC)

Đèn led ốp trần cảm biến chuyển động – ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 543.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220x220/18W (HL)

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 275.000 VNĐ
Model: LN12 ĐM 170/12W

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 506.000 VNĐ
Model: LN12 ĐM 300/24W

Đèn LED Ốp trần tròn 15W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 347.600 VNĐ
Model: LN12 ĐM 170/15W

Đèn LED Ốp trần tròn 22W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 407.000 VNĐ
Model: LN12 ĐM 220/22W

Đèn LED Ốp trần tròn 30W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 624.800 VNĐ
Model: LN12 ĐM 300/30W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: D LN12L ĐM 220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn đổi màu 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.137.400 VNĐ
Model: LN16 ĐM 480/40W

Đèn LED ốp trần đổi màu 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: D LN24L ĐM 247/24W

Đèn LED ốp trần đổi màu 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: D LN24L ĐM 247/24W

Đèn LED Ốp trần Vuông 12W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 294.800 VNĐ
Model: LN12N ĐM 170x170/12W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 446.600 VNĐ
Model: D LN12L ĐM 22x22/18W

Đèn LED Ốp trần vuông 15W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 347.600 VNĐ
Model: LN12 ĐM 170x170/15W

Đèn LED Ốp trần vuông 22W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 468.600 VNĐ
Model: LN12 ĐM 220x220/22W

Đèn LED Ốp trần vuông 30W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 624.800 VNĐ
Model: LN12 ĐM 300x300/30W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: LN12L 220x220 18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 532.400 VNĐ
Model: LN12 ĐM 300x300/24W