Menu

Danh mục sản phẩm

Chiếu sáng lớp học

Bộ đèn chiếu sáng bảng

Giá bán lẻ đề xuất: 471.900 VNĐ
Model: BD CSBA 120/18W (chiếu bảng)

Bộ đèn chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 641.300 VNĐ
Model: BD CSLH 120/20W (chiếu lớp học)

Bộ đèn chiếu sáng bảng 20W (Tube T8 vỏ thủy tinh)

Giá bán lẻ đề xuất: 522.500 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSBA/20Wx1

Bộ đèn chiếu sáng bảng 20W (Tube T8 vỏ nhôm nhựa)

Giá bán lẻ đề xuất: 608.300 VNĐ
Model: BD T8L CSBA/20Wx1

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 915.200 VNĐ
Model: BD T8L CSLH/20Wx2

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 522.500 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH/20Wx1

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 737.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH/20Wx2