Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED

Chiếu sáng lớp học

Bộ đèn chiếu sáng bảng

Giá bán lẻ đề xuất: 429.000 VNĐ
Model: BD CSBA 120/18W (chiếu bảng)

Bộ đèn chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 583.000 VNĐ
Model: BD CSLH 120/20W (chiếu lớp học)

Bộ đèn chiếu sáng bảng 20W (Tube T8 vỏ thủy tinh)

Giá bán lẻ đề xuất: 473.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSBA/20Wx1

Bộ đèn chiếu sáng bảng 20W (Tube T8 vỏ nhôm nhựa)

Giá bán lẻ đề xuất: 553.300 VNĐ
Model: BD T8L CSBA/20Wx1

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 831.600 VNĐ
Model: BD T8L CSLH/20Wx2

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 473.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH/20Wx1

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 671.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH/20Wx2