Cảm biến

Bộ cảm biến ánh sáng

Bộ cảm biến ánh sáng

Model: CB03.LS.BLE (DC)
Cảm biến chuyển động

Cảm biến chuyển động

Model: CB04.PIR.BLE(AC)
Cảm biến bụi mịn

Cảm biến bụi mịn

Model: CB05.PM2.5.BLE
Bộ cảm biến khói

Bộ cảm biến khói

Model: CB06.SM.BLE
Bộ cảm biến cửa

Bộ cảm biến cửa

Model: CB16.DO.BLE
Bộ cảm biến cửa

Bộ cảm biến cửa

Model: CB08.DO.BLE

DANH MỤC SẢN PHẨM

1900.2098