Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo công nghệ

Cảm biến

Đèn ngủ cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Model: ĐN02.LS 65x65/0.3W

Đèn LED Bulb cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 158.400 VNĐ
Model: A60.PIR/9W

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 166.100 VNĐ
Model: A60.RAD 7W

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Model: A60.RAD 9W

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 211.200 VNĐ
Model: TR70.RAD 15W

Đèn LED Âm trần Downlight UV 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT21.UV 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight UV 135/14W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT21.UV 135/14W

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W PIR

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 249.700 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W PIR

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 281.600 VNĐ
Model: D LN05L 160/9W RAD

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 367.400 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W RAD

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: D LN09L 170/12W RAD SS

Đèn LED Ốp trần Mỏng Tròn Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 506.000 VNĐ
Model: D LN11L 220/18W.PIR

Đèn LED Ốp trần Tròn cảm biến radar 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 477.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220/18W

Đèn led ốp trần cảm biến chuyển động – ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 477.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220/18W (WC)

Đèn led ốp trần cảm biến chuyển động – ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 477.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220/18W (HL)

Đèn LED Ốp trần Mỏng Vuông Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 501.600 VNĐ
Model: D LN10L 22x22/18W.PIR

Đèn LED Ốp trần Vuông cảm biến Radar 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 543.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220x220/18W

Đèn led ốp trần cảm biến chuyển động – ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 543.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220x220/18W (WC)

Đèn led ốp trần cảm biến chuyển động – ánh sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 543.400 VNĐ
Model: LN12.RAD 220x220/18W (HL)

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 446.600 VNĐ
Model: D LN12L ĐM 22x22/18W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Cảm Biến

Giá bán lẻ đề xuất: 326.700 VNĐ
Model: LED TUBE T8 120/18W RADA

Đèn LED gắn tường cảm biến 15W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: GT16.PIR 180/15W

Đèn LED gắn tường cảm biến 15W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: GT16.PIR 220x100/15W

Đèn LED Nổi trần M16 36W

Cảm biến
Giá bán lẻ đề xuất: 462.000 VNĐ
Model: BD M16L 120/36W

Đèn LED chiếu gương cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 279.400 VNĐ
Model: G04.PIR 8W

Đui đèn cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: ĐCB01.PIR E27/300W

Công tắc cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: CT01.PIR 300W

Đèn ngủ cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 145.200 VNĐ
Model: ĐN01.PIR 65x65/0.3W