Bóng đèn CompactBóng đèn Compact UT4 15W
 • Công suất: 15 W
 • Quang thông: 800/ 900 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 15W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 41.800 VNĐ
Bóng đèn Compact UT4 20W
 • Công suất: 20 W
 • Quang thông: 1150/ 1200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 20W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 47.300 VNĐ
Bóng đèn Compact UT4 25W
 • Công suất: 25 W
 • Quang thông: 1600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 25W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 51.700 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 40W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 125.400 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 40W.S H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 118.800 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 149.600 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W.S H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 138.600 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W.S H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 141.900 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 80 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 5UT5 80W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 229.900 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 80 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 5UT5 80W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 233.200 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 100 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 5UT5 100W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 254.100 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 100 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 5UT5 100W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 256.300 VNĐ
Bóng đèn Compact xoắn 25W
 • Công suất: 25 W
 • Quang thông: 1500/1600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST4 25W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 63.800 VNĐ
Bóng đèn Compact xoắn 30W
 • Công suất: 30 W
 • Quang thông: 1840/2000 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST4 30W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 77.000 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 35 W
 • Quang thông: 2100/2250 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL ST4 35W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 93.500 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 40W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 121.000 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 50W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 149.600 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 85 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 85W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 182.600 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 85 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 85W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 105 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 105W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 105 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 105W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 204.600 VNĐ
Bóng đèn Compact UT4 30W
 • Công suất: 30 W
 • Quang thông: 1750 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E2
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 30W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 61.600 VNĐ
Bóng đèn Compact chống ẩm
 • Công suất: 23W
 • Quang thông: 1400 lm
 • Màu ánh sáng : Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Chỉ số bảo vệ: IP65
Model: CFL 3UT4 23W IP65 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 51.700 VNĐ
Bóng đèn Compact chống ẩm
 • Công suất: 20W
 • Quang thông: 1200 lm
 • Màu ánh sáng : Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Chỉ số bảo vệ: IP65
Model: CFL 3UT4 20W IP65 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 49.500 VNĐ
Bóng đèn Compact cho nông nghiệp
 • Công suất: 20 W
 • Chỉ số bảo vệ: IP65
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 6000 giờ
Model: CFL 3UT4 20W IP65 NN1 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 57.200 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678