Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

Bộ đèn LED chống ẩm

Bộ đèn LED Tuýp Chống ẩm T8 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 739.200 VNĐ
Model: D LN CA01L/18Wx1W

Bộ đèn LED Tuýp Chống ẩm T8 18Wx2

Giá bán lẻ đề xuất: 1.018.600 VNĐ
Model: D LN CA01L/18Wx2

Đèn LED Chống ẩm M18 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 631.400 VNĐ
Model: BD M18L 60/18W

Đèn LED Chống ẩm M18 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 897.600 VNĐ
Model: BD M18L 120/36W