Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Bộ đèn LED Chiếu sáng lớp học

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 18W (Tube T8 vỏ nhôm nhựa)

Giá bán lẻ đề xuất: 553.300 VNĐ
Model: BD T8L CSLH/18Wx1

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 18Wx2 (Tube T8 vỏ nhôm nhựa)

Giá bán lẻ đề xuất: 831.600 VNĐ
Model: BD T8L CSLH/18Wx2

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 18W (Tube T8 vỏ thủy tinh)

Giá bán lẻ đề xuất: 473.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH/18Wx1

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 18Wx2 (Tube T8 vỏ thủy tinh)

Giá bán lẻ đề xuất: 671.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH/18Wx2