Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

Bộ đèn LED bán nguyệt

Đèn LED Nổi trần M16 36W (Cảm biến)

Giá bán lẻ đề xuất: 554.400 VNĐ
Model: BD M16L 120/36W RAD

Đèn LED Nổi trần M16 36W

Cảm biến
Giá bán lẻ đề xuất: 462.000 VNĐ
Model: BD M16L 120/36W

Đèn LED Nổi trần M16 36W (Cảm biến)

Giá bán lẻ đề xuất: 554.400 VNĐ
Model: BD M16L 120/36W RAD

Đèn LED Nổi trần M26 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 319.000 VNĐ
Model: BD M26L 120/36W

Đèn LED Nổi trần M26 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 198.000 VNĐ
Model: BD M26L 60/18W

Đèn LED Nổi trần M26 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Model: BD M26L 30/9W

Đèn LED Nổi trần M26 36W (Đổi màu)

Giá bán lẻ đề xuất: 466.400 VNĐ
Model: BD M26L ĐM 120/36W

Đèn LED Nổi trần M26 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 319.000 VNĐ
Model: M26 1200/40W

Đèn LED Nổi trần M26 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 198.000 VNĐ
Model: M26 600/20W