Đèn LED PanelĐèn LED Panel Hoa văn 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000//5000K/6500K
 • Quang thông: 2500lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x22)mm
 • Trọng lượng:4,8 kg
icon sticker
icon sticker
Model: D P04 TTR03 60x60/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.188.000 VNĐ
Đèn LED Panel Siêu mỏng 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/6500K
 • Quang thông: 3300/3600lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x12)mm
 • Trọng lượng: 3 kg
icon sticker
icon sticker
Model: D P04 60x60/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.155.000 VNĐ
Đèn LED Panel Hoa văn
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000//5000K/6500K
 • Quang thông: 2500lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x22)mm
 • Trọng lượng:4,8 kg
icon sticker
icon sticker
Model: D P04 TTR01 60x60/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.188.000 VNĐ
Đèn LED Panel Siêu mỏng 80W
 • Công suất: 80W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500K
 • Quang thông: 7000/7500lm
 • Kích thước (DxRxC):(1200x600x10)mm
 • Trọng lượng: 5 kg
icon sticker
icon sticker
Model: D P04 60x120/80W
Giá bán lẻ đề xuất: 2.229.700 VNĐ
Đèn LED Panel 300x1200 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500K
 • Quang thông: 3300/3600lm
 • Kích thước (DxRxC):(1200x300x10)mm
 • Trọng lượng: 3 kg
icon sticker
icon sticker
Model: D P04 30x120/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.050.000 VNĐ
Đèn LED Panel 600x600 50W
 • Công suất: 50W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 5000/6500K
 • Quang thông: 4400lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x14)mm
 • Trọng lượng: 5 kg
icon sticker
Model: D P01 60x60/50W
Giá bán lẻ đề xuất: 2.279.200 VNĐ
Đèn LED Panel 300x1200 50W
 • Công suất: 50W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 5000/6500K
 • Quang thông: 4400lm
 • Kích thước (DxRxC):(300x1200x14)mm
 • Trọng lượng: 5 kg
icon sticker
Model: D P01 30x120/50W
Giá bán lẻ đề xuất: 2.279.200 VNĐ
Đèn LED Panel Mây trời 600x1200 75W
 • Công suất: 75W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 5000/6500K
 • Quang thông: 5500lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x1200x14)mm
 • Trọng lượng: 6.8 kg
icon sticker
Model: D P01 MT 60x120/75W (in mây trời)
Giá bán lẻ đề xuất: 6.133.600 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn 90/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 300lm
 • Kích thước (ØxH):(106x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:90±5mm
icon sticker
Model: D PT03L 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 105.930 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn 110/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 300lm
 • Kích thước (ØxH): (120x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
icon sticker
Model: D PT03L 110/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 115.500 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 500lm
 • Kích thước (ØxH):(120x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:110±5mm
icon sticker
Model: D PT03L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 119.350 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn 135/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 500lm
 • Kích thước (ØxH):(150x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:135±5mm
icon sticker
Model: D PT03L 135/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 136.730 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn 135/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 750lm
 • Kích thước (ØxH): (150x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 135±5mm
icon sticker
Model: D PT03L 135/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 148.280 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn 160/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 800lm/750lm
 • Kích thước (ØxH):(170x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:160±5mm
icon sticker
Model: D PT03L 160/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 157.850 VNĐ
Đèn LED Panel Vuông 8W
 • Công suất: 8W
 • Điện áp: 170÷240V/50÷60Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/vàng
 • Quang thông: 420lm
 • Kích thước (DxRxC):(140x140x16)mm
 • Kích thước lỗ khoét trần: (120x120) mm
Model: D PN03 120x120/8W
Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Đèn LED Panel Vuông 12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 170÷240V/50÷60Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/vàng
 • Quang thông: 750lm
 • Kích thước (DxRxC):(180x180x16)mm
 • Kích thước lỗ khoét trần: (160x160) mm
Model: D PN03 160x160/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 263.780 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 90/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 400/420/420lm
 • Kích thước (ØxH):(115x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:90±5mm
icon sticker
Model: D PT04L ĐM 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 125.100 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 420/450lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
icon sticker
Model: D PT04L ĐM 110/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 135.600 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 600-640lm
 • Kích thước (ØxH):(134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:110±5mm
icon sticker
Model: D PT04L ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 146.000 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 135/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 640-670lm
 • Kích thước (ØxH):(158x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:135±5mm
icon sticker
Model: D PT04L ĐM 135/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 155.000 VNĐ
Đèn LED Panel tròn 90/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 400/420/420lm
 • Kích thước (ØxH):(115x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:90mm
icon sticker
Model: D PT04L 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Panel tròn 110/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 420 - 450lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
icon sticker
Model: D PT04L 110/6W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Panel Tròn 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 600-640lm
 • Kích thước (ØxH):(134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:110±5mm
icon sticker
Model: D PT04L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Panel Tròn 135/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 640-670lm
 • Kích thước (ØxH):(158x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:135±5mm
icon sticker
Model: D PT04L 135/9W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Panel Tròn 135/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 150÷250V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 750-790lm
 • Kích thước (ØxH):(158x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:135±5mm
icon sticker
Model: D PT04L 135/12W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Panel 30x120 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500K
 • Quang thông: 4000-4200lm
 • Kích thước: (1200x300x10)mm
 • Trọng lượng: 2,2 kg
icon sticker
Model: D P08 30x120/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 905.300 VNĐ
Đèn LED Panel 60x60 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500 K
 • Quang thông: 4000 - 4200 lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x10)mm
 • Trọng lượng: 2,2 kg
icon sticker
Model: D P08 60x60/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 905.300 VNĐ
Đèn LED Panel 60x120 80W
 • Công suất: 80W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500K
 • Quang thông: 8000 - 8400 lm
 • Kích thước (DxRxC):(1200x600x10)mm
 • Trọng lượng: 3,3 kg
icon sticker
Model: D P08 60x120/80W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ