Menu

Đèn LED PanelĐèn LED Panel Tròn Đổi màu 90/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 400/420/420lm
 • Kích thước (ØxH):(115x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:90±5mm
icon sticker
Model: D PT04L ĐM 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Đèn LED Panel tròn 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 400/420/420lm
 • Kích thước (ØxH):(115x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:90mm
icon sticker
Model: D PT04L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 420/450lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
icon sticker
Model: D PT04L ĐM 110/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 173.800 VNĐ
Đèn LED Panel tròn 110/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 420 - 450lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
icon sticker
Model: D PT04L 110/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 134.200 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 600-640lm
 • Kích thước (ØxH):(134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:110±5mm
icon sticker
Model: D PT04L ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 600-640lm
 • Kích thước (ØxH):(134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:110±5mm
icon sticker
Model: D PT04L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 138.600 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 90/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: vàng/trung tính/trắng
 • Quang thông: 360/440/400 lm
 • Kích thước (ØxH):(115x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:90±5mm
 • Màu viền: Viền vàng/Viền bạc
icon sticker
Model: D PT05L DM 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Vàng/Trung tính/Trắng
 • Quang thông: 400/470/420 lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
 • Màu viền: Viền bạc/Viền vàng
icon sticker
Model: D PT05L DM 110/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 173.800 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn đổi màu 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: vàng/trung tính/trắng
 • Quang thông: 580/680/600 lm
 • Kích thước (ØxH):(134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:110±5mm
 • Màu viền: Viền bạc/Viền vàng
icon sticker
Model: D PT05L DM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: vàng/trung tính/trắng
 • Quang thông: 600/680/640 lm
 • Kích thước (ØxH):(158x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần:135±5mm
 • Màu viền: Viền bạc/Viền vàng
icon sticker
Model: D PT05L DM 135/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 198.000 VNĐ
Đèn LED Panel 30x120 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500K
 • Quang thông: 4000-4200lm
 • Kích thước: (1200x300x10)mm
 • Trọng lượng: 2,2 kg
icon sticker
Model: D P08 30x120/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.051.600 VNĐ
Đèn LED Panel 60x120 80W
 • Công suất: 80W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500K
 • Quang thông: 8000 - 8400 lm
 • Kích thước (DxRxC):(1200x600x10)mm
 • Trọng lượng: 3,3 kg
icon sticker
Model: D P08 60x120/80W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.958.000 VNĐ
Đèn LED Panel 60x60 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500 K
 • Quang thông: 4000 - 4200 lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x10)mm
 • Trọng lượng: 2,2 kg
icon sticker
Model: D P08 60x60/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.051.600 VNĐ
Đèn LED Panel chiếu thẳng 30x120 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 150÷250V/50Hz
 • Quang thông: 3600 - 4000 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (DxRxC):(300x1200x35)mm
icon sticker
Model: D P06 30x120/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 957.000 VNĐ
Đèn LED Panel chiếu thẳng 60x60 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 150÷250V/50Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 3600lm - 4000lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x35)mm
 • Trọng lượng: 2 kg
icon sticker
Model: D P06 60x60/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 957.000 VNĐ
Đèn LED Panel Hoa văn
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000//5000K/6500K
 • Quang thông: 2500lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x22)mm
 • Trọng lượng:4,8 kg
icon sticker
icon sticker
Model: D P04 TTR01 60x60/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.188.000 VNĐ
Đèn LED Panel 300x1200 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000/4000/6500K
 • Quang thông: 3300/3600lm
 • Kích thước (DxRxC):(1200x300x10)mm
 • Trọng lượng: 3 kg
icon sticker
icon sticker
Model: D P04 30x120/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.344.200 VNĐ
Đèn LED Panel Vuông 12W (2019)
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000/6500K
 • Quang thông: 720/800lm
 • Kích thước (DxRxC):(175x175x22)mm
 • Kích thước lỗ khoét trần: (160x160) mm
icon sticker
Model: D PN04 160x160/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 179.300 VNĐ
Đèn LED Panel Hoa văn 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt đô màu: 3000//5000K/6500K
 • Quang thông: 2500lm
 • Kích thước (DxRxC):(600x600x22)mm
 • Trọng lượng:4,8 kg
icon sticker
icon sticker
Model: D P04 TTR03 60x60/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.188.000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678