Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED panel

31 - 80w

Đèn LED Panel 600x600 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.283.600 VNĐ
Model: D P01 60x60/50W

Đèn LED Panel chiếu thẳng 30x120 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.064.800 VNĐ
Model: D P06 30x120/40W

Đèn LED Panel 60x60 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.157.200 VNĐ
Model: D P08 60x60/40W

Đèn LED Panel 60x120 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.153.800 VNĐ
Model: D P08 60x120/80W

Đèn LED Panel Hoa văn 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.188.000 VNĐ
Model: D P04 TTR03 60x60/40W

Đèn LED Panel Hoa văn

Giá bán lẻ đề xuất: 1.188.000 VNĐ
Model: D P04 TTR01 60x60/40W

Đèn LED Panel 60x60 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 60x60/40W.RF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 60x60/40W.WF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 30x120/40W.WF

Đèn LED Panel 60x60 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 600x600/40W

Đèn LED Panel 30x120 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 300x1200/40W