Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED panel

11 - 30w

Đèn LED Panel Tròn 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 189.200 VNĐ
Model: PT04.V2 135/12W

Đèn LED Panel Tròn 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 189.200 VNĐ
Model: PT04 135/12W

Đèn LED Panel Vuông 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 179.300 VNĐ
Model: PN04 160x160/12W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: PT04 ĐM 135/9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 233.200 VNĐ
Model: PT05 ĐM 135/12W