Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED panel

1 - 10w

Đèn LED Panel tròn 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 147.400 VNĐ
Model: PT04 110/ 7W

Đèn LED Panel tròn 90/ 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 135.300 VNĐ
Model: PT04 90/ 7W

Đèn LED Panel Tròn 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 174.900 VNĐ
Model: PT04 135/9W

Đèn LED Panel Tròn 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 152.900 VNĐ
Model: PT04 110/ 9W

Đèn LED Panel Tròn 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 135.300 VNĐ
Model: PT04.V2 90/7W

Đèn LED Panel Tròn 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 147.400 VNĐ
Model: PT04.V2 110/7W

Đèn LED Panel Tròn 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 152.900 VNĐ
Model: PT04.V2 110/9W

Đèn LED Panel Tròn 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 174.900 VNĐ
Model: PT04.V2 135/9W

Đèn LED Panel Vuông 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Model: PN04 110x110/9W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: PT04 ĐM 110/ 7W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 205.700 VNĐ
Model: PT04 ĐM 110/ 9W

Đèn LED panel tròn 90/6W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 248.600 VNĐ
Model: D PT04L 90/6W.RF

Đèn LED Panel tròn 110/9w điều khiển bằng remote

Giá bán lẻ đề xuất: 270.600 VNĐ
Model: D PT04L 110/9W.RF

Đèn LED panel tròn 135/9W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: D PT04L 135/9W.RF

Đèn LED panel tròn 110/9W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 418.000 VNĐ
Model: PT04.BLE 110/9W

Đèn LED panel tròn 135/9W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 438.900 VNĐ
Model: PT04.BLE 135/9W