• Tiết kiệm 50% điện năng
  • Độ rọi tăng 1,5 lần
  • Các chỉ tiêu chiếu sáng phòng mổ trong tòa nhà đạt tiêu chuẩn TCVN 7114: 2008, QCVN 09:2013/BXD, TCXDVN 365: 2007.
  • Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không gây chói lóa, không bị sấp bóng