Menu

Áp dụng Hệ thống cảnh báo sớm QEWS trong sản xuất sản phẩm Led


Với mục tiêu năm 2025 hoàn thiện nhà máy Led thông minh, đòi hỏi ngoài việc phải có hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, thì cần có hệ thống công nghệ thông tin tự động hóa trong quản lý khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng của toàn bộ nhà máy sản xuất.

Một trong những biện pháp đang được xưởng áp dụng và triển khai để từng bước tự động hóa quá trình sản xuất chính là việc áp dụng hệ thống cảnh báo sớm QEWS trên dây chuyền sản xuất sản phẩm Led.

Toàn bộ hệ thống sử dụng các sensor cảm biến quang, nhiệt độ.. nhận biết và định vị sản phẩm, phát hiện lỗi và gửi tín hiệu về PLC điều khiển hoạt động dây chuyền.
Các thiết nhận dạng lỗi trên dây chuyền gồm:

Nhận dạng lỗi bôi keo tự động bằng hệ thống Camera
Phát hiện lỗi bằng các thiết bị cảm biến tự động
Đo nhiệt độ vùng nhiệt tại khâu luyện

Các thiết bị hỗ trợ khai báo thông tin lỗi trực tiếp trên dây chuyền gồm:

Màn hình cảm ứng hỗ trợ khai báo thông tin lỗi tại các vị trí làm việc trên dây chuyền
Các thông tin lỗi khai báo tại dây chuyền sẽ được hệ thống kiểm soát sản xuất nhận thông tin từ các thiết bị , sau đó tính toán và hiển thị lên màn hình kiểm soát chính

Toàn bộ các thông tin, dữ liệu các công đoạn đều được tự động kết nối về hệ thống trung tâm thông qua hệ thống mạng Ethernet, đưa ra các cảnh báo ngay trong quá trình sản xuất. Tại dây chuyền sản xuất sẽ đặt một màn hình hiển thị, người quản lý sản xuất sẽ nắm được tất cả thông tin để kịp thời điều chỉnh. Khi kết thúc sản xuất, hệ thống tự động gửi thông tin đến Server, nơi lưu trữ dữ liệu tập trung các dây chuyền tự động.

Hệ thống cảnh báo sớm QEWS hiện đang được vận hành, sử dụng tại 4 dây chuyền Led bulb, 1 dây chuyền Led downlight và 1 dây chuyền Led tube thủy tinh

Hiện Ban Quản lý hệ thống và công nghệ thông tin xưởng Led đang từng bước tối ưu hóa lại hệ thống cảnh báo QEWS, dữ liệu lỗi trên hệ thống QEWS sẽ được tự động kết nối sang hệ thống quản lý chất lượng online, dữ liệu theo từng lệnh sản xuất giúp bộ phận quản lý chất lượng lấy nhanh dữ liệu, giảm thao tác cập nhập số liệu thực tế, thêm cơ sở để quyết định nhập kho sản phẩm một cách chính xác và kịp thời, tạo tiền đề tiến tới việc xây dựng nhà máy Led thông minh vào năm 2025