Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có PGS, TS Lê Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng trường, giảng viên của chương trình, PGS, TS Lê Thái Phong – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, một số giảng viên, cán bộ quản lý của Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại thương và các học viên của lớp thạc sĩ Điều hành cao cấp – EMBA Khóa 7A.

Hoạch định và thực thi chiến lược luôn là một trong những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp. Tại buổi báo cáo chuyên đề, Ông Nguyễn Đoàn Kết chia sẻ những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược phát triển của Rạng Đông từ việc xác lập chiến lược, mục tiêu cụ thể đến triển khai thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tái cấu trúc mô hình kinh doanh để đưa Rạng đông trở thành doanh nghiệp công nghệ cao… trong bối cảnh đầy thách thức.

Buổi báo cáo chuyên đề đã diễn ra trong không khí tương tác, đối thoại sôi nổi giữa các giảng viên, học viên và chuyên gia về những vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược của doanh nghiệp như: xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch thực hiện chiến lược; những thách thức khi triển khai thực hiện chiến lược của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số; xây dựng các mối quan hệ liên minh, hợp tác với các đối tác để tăng cường khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; các giải pháp để phòng ngừa rủi ro, xử lý các vấn đề tổ chức, nhân sự, công nghệ, thị trường, khách hàng… trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược…

Những chia sẻ tâm huyết của Ông Nguyễn Đoàn Kết đã truyền cảm hứng cho học viên chương trình Điều hành cao cấp – EMBA Khóa 7A với thông điệp: chuyển đổi số là để thích ứng – tận dụng cơ hội kinh tế số – tạo hiệu ứng mạng lưới trong cộng đồng, là phương thức phát triển mới để thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Buổi báo cáo chuyên đề đã mang lại những kiến thức thực tiễn hữu ích cho học viên tham gia, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn trong Chương trình EMBA. Những báo cáo của chuyên gia từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp là điểm nhấn của Chương trình điều hành cao cấp – EMBA hướng tới đào tạo người học trở thành những nhà quản trị có tầm nhìn chiến lược, có năng lực tư duy và điều hành, có khả năng thích ứng nhanh trong bối cảnh toàn cầu hóa và môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chia sẻ giữa chuyên gia, giảng viên và học viên:

(Theo https://sdh.ftu.edu.vn/)