giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020.

Với mỗi sản phẩm được công nhận, Bộ Công Thương sẽ cấp chứng nhận sản phẩm “Hiệu suất năng lượng cao nhất” và một mã QR để phân biệt với các sản phẩm tiết kiệm năng lượng thông thường trên thị trường. Nhãn "Hiệu suất năng lượng cao nhất" sẽ kèm theo mã QR được dán trên bề mặt sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, tra cứu thông tin bằng các thiết bị di động.

sản phẩm  hiệu suất năng lượng cao nhất

Để đạt giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất, bên cạnh việc phải đảm bảo tiêu chí hiệu suất năng lượng cao nhất, các sản phẩm này còn phải đạt tiêu chí về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững , đồng thời đảm bảo các tiêu chí trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như: sử dụng các nguyên, nhiên liệu thân thiện môi trường, khả năng thu hồi, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải trong quá trình hủy bỏ khi hết vòng đời sản phẩm.

giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020.

Tại lễ vinh danh, Rạng Đông là thương hiệu có nhiều sản phẩm được công nhận hiệu suất năng lượng cao nhất ( với 28 sản phẩm Rạng Đông trong tổng 54 sản phẩm của 5 nhãn hàng được công nhận). Sự kiện đã tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm ít tiêu hao năng lượng cung cấp cho thị trường Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng sản phẩm hiệu suất cao, thân thiện môi trường, khuyến khích xu hướng tiêu dùng xanh, hướng tới sử dụng các sản phẩm ít tiêu hao năng lượng.

giải thưởng hiệu suất năng lượng cao nhất