CHIẾU SÁNG NUÔI CẤY MÔ

 

- Tiết kiệm tới 60% điện năng tiêu thụ

- Cường độ ánh sáng tăng tới 37% (so với hệ thống cũ)

- Tỏa nhiệt ít hơn, giảm chi phí điều hòa, chi phí vận hành, bảo dưỡng

- Phổ ánh sáng phù hợp với sinh trưởng phát triển cây, tăng chất lượng cây giống

- Hệ số nhân giống nhanh hơn

- Cây giống mập hơn, lá xanh hơn

 

 
 
1. Phòng nhân giống nuôi cấy mô - Viện Sinh học nông nghiệp– Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng phù hợp với sinh trưởng phát triển các loại cây nhân giống trong phòng Nuôi cấy mô.
 • Tỏa nhiệt ít, giảm công suất điều hòa làm mát
 • Chất lượng cây giống tốt hơn, tăng hiệu quả kinh tế

Hiệu quả tiết kiệm điện:

Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
Loại dèn sử dụng 2 đèn HQ T10 – 40W
Balast sắt từ thường
1 đèn M NN01 1x36
Balast điện tử
Điện năng tiêu thụ / tầng 98W 39W Tiết kiệm 60% điện năng tiêu thụ
Cường độ ánh sáng trung bình 21µmol/m2/s 30µmol/m2/s Cường độ ánh sáng tăng 30%
 
 
 
 
2. Phòng nhân giống nuôi cấy mô - Công ty CNSH Rừng hoa Đà Lạt
 • Quy mô: 50 kệ nuôi cấy mô
 • Sản phẩm: bộ đèn đơn M NN01 1x36W
 • Tổng số lượng: 240 bộ
 • Đối tượng cây giống: Các loại cây xanh, hoa lan, đồng tiền, cẩm chướng, dâu tây

Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng phù hợp với sinh trưởng phát triển các loại cây giống
 • Số lượng đèn giảm một nửa, tỏa nhiệt ít, giảm công suất điều hòa làm mát
 • Chất lượng cây giống tốt hơn, tăng hiệu quả kinh tế, tăng giá trị xuất khẩu

Hiệu quả tiết kiệm điện:

Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
Loại dèn sử dụng / tầng 2 đèn HQ T10 – 40W
Balast sắt từ thường
1 đèn M NN01 1x36
Balast điện tử
Điện năng tiêu thụ / tầng 88W 39W Tiết kiệm 44% điện năng tiêu thụ
Cường độ ánh sáng trung bình 24µmol/m2/s 30µmol/m2/s Cường độ ánh sáng tăng 20%
 
 
 
 
3. Công ty Cổ phần Thương mại Dung Huy – Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh
 • Quy mô: 56 kệ nuôi cấy mô
 • Sản phẩm: bộ đèn đơn M NN01 1x36W
 • Tổng số lượng: 280 bộ
 • Đối tượng cây giống: Các loại hoa lan, đồng tiền, chuối, khoai tây, keo, bạch đàn

Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng phù hợp với sinh trưởng phát triển các loại cây giống
 • Số lượng đèn giảm một nửa, tỏa nhiệt ít, giảm công suất điều hòa làm mát
 • Chất lượng cây giống tốt hơn, tăng hiệu quả kinh tế

Hiệu quả tiết kiệm điện:

Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
Loại dèn sử dụng / tầng 2 đèn HQ T10 – 40W
Balast sắt từ thường
1 đèn M NN01 1x36
Balast điện tử
Điện năng tiêu thụ / tầng 104W 39W Tiết kiệm 60% điện năng tiêu thụ
Cường độ ánh sáng trung bình 20µmol/m2/s 29µmol/m2/s Cường độ ánh sáng tăng 30%
 
 
4. TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT LÂM NÔNG NGHIỆP – QUẢNG YÊN – QUẢNG NINH
 • Quy mô: 20 kệ nuôi cấy mô
 • Sản phẩm: bộ đèn đôi M NN01 2x36W
 • Tổng số lượng: 94 bộ
 • Đối tượng cây giống: Lan hồ điệp, chuối, khoai tây, keo, bạch đàn...

Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng phù hợp với sinh trưởng phát triển các loại cây giống
 • Số lượng đèn giảm một nửa, tỏa nhiệt ít, giảm công suất điều hòa làm mát
 • Chất lượng cây giống tốt hơn, tăng hiệu quả kinh tế

Hiệu quả tiết kiệm điện:

5160% điện năng tiêu thụ
Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
Loại dèn sử dụng / tầng 3 đèn HQ T10 – 40W
Balast sắt từ thường
1 đèn M NN01 2x36
Balast điện tử
Điện năng tiêu thụ / tầng 152W 78W
Cường độ ánh sáng trung bình 26µmol/m2/s 52µmol/m2/s Cường độ ánh sáng tăng 500%