Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo công nghệ

Đổi màu ánh sáng

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 294.800 VNĐ
Model: LN12N ĐM 170/12W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: LN12N ĐM 220x220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: LN12N ĐM 220/18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 532.400 VNĐ
Model: LN12N ĐM 300x300/24W

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 532.400 VNĐ
Model: LN12N ĐM 300/24W

Đèn LED Nổi trần M26 40W đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 466.620 VNĐ
Model: M26 ĐM 1200/40W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 8W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT20 ĐM 90/8W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 10W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT20 ĐM 90/10W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 10W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT20 ĐM 110/10W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT20 ĐM 110/12W

Bóng đèn LED Bulb Đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Model: LED A60 ĐM/7W

Bóng đèn LED Bulb Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 96.800 VNĐ
Model: LED A60 ĐM/9W

Bóng đèn LED Bulb RGB kết nối wifi

Giá bán lẻ đề xuất: 454.300 VNĐ
Model: LED A60 RGBW/9W.WF

Bóng Led Bulb RGB Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 297.000 VNĐ
Model: A60.BLE.RGBCW/9W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 200.200 VNĐ
Model: AT02 ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 237.600 VNĐ
Model: AT02 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 190.300 VNĐ
Model: AT02 ĐM 90/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 190.300 VNĐ
Model: AT10 ĐM 90/9W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 102.300 VNĐ
Model: AT10 ĐM 60/3W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 102.300 VNĐ
Model: AT10 ĐM 60/3W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 7W viền bạc

Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Model: AT10 ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W Viền Vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Model: AT10 ĐM 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/12W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/12W

Đèn LED Downlight đổi màu 7W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 209.000 VNĐ
Model: AT17 ĐM 90/7W

Đèn LED Downlight đổi màu 9W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 246.400 VNĐ
Model: AT17 ĐM 110/9W

Đèn LED Downlight đổi màu 12W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 310.200 VNĐ
Model: AT17 ĐM 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W - Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 308.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.RF

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 76/7W - Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 378.400 VNĐ
Model: D AT14L 76/7W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 409.200 VNĐ
Model: D AT14L 90/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 444.400 VNĐ
Model: D AT14L 110/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 455.400 VNĐ
Model: D AT14L 110/12W.RF

Đèn LED âm trần Downlight smart wifi 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 440.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.WF

Đèn LED âm trần Downlight wifi 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 407.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.WF

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 542.300 VNĐ
Model: AT14.BLE 90/9W

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 586.300 VNĐ
Model: AT14.BLE 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 391.600 VNĐ
Model: AT16.BLE 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 418.000 VNĐ
Model: AT16.BLE 110/9W

Đèn Led Downlight đổi màu 60/7W (F24)

Giá bán lẻ đề xuất: 880.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 60/7W (F24)

Đèn LED âm trần Downlight Xoay góc 60/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 836.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 60/7W

Đèn Led Downlight đổi màu 60/7W (F18)

Giá bán lẻ đề xuất: 880.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 60/7W (F18)

Đèn LED âm trần Downlight Xoay góc 100/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 594.000 VNĐ
Model: AT18.BLE 100/9W

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (F36)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.040.600 VNĐ
Model: AT18.BLE 80/12W (F36)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A36)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.040.600 VNĐ
Model: AT18.BLE 80/12W (A36)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.040.600 VNĐ
Model: AT18.BLE 80/12W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (FW)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.104.400 VNĐ
Model: AT18.BLE 80/12W (FW)

Đèn Led Downlight đổi màu 65/7W (A18)

Giá bán lẻ đề xuất: 814.000 VNĐ
Model: AT19.BLE 65/7W (A18)

Đèn Led Downlight đổi màu 65/7W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: 814.000 VNĐ
Model: AT19.BLE 65/7W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A24)

Giá bán lẻ đề xuất: 902.000 VNĐ
Model: AT19.BLE 80/12W (A24)

Đèn Led Downlight đổi màu 80/12W (A18)

Giá bán lẻ đề xuất: 902.000 VNĐ
Model: AT19.BLE 80/12W (A18)

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 275.000 VNĐ
Model: LN12 ĐM 170/12W

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 506.000 VNĐ
Model: LN12 ĐM 300/24W

Đèn LED Ốp trần tròn 15W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 347.600 VNĐ
Model: LN12 ĐM 170/15W

Đèn LED Ốp trần tròn 22W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 407.000 VNĐ
Model: LN12 ĐM 220/22W

Đèn LED Ốp trần tròn 30W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 624.800 VNĐ
Model: LN12 ĐM 300/30W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: D LN12L ĐM 220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn đổi màu 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.137.400 VNĐ
Model: LN16 ĐM 480/40W

Đèn LED ốp trần đổi màu 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: D LN24L ĐM 247/24W

Đèn LED ốp trần đổi màu 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: D LN24L ĐM 247/24W

Đèn LED Ốp trần Vuông 12W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 294.800 VNĐ
Model: LN12N ĐM 170x170/12W

Đèn LED Ốp trần vuông 15W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 347.600 VNĐ
Model: LN12 ĐM 170x170/15W

Đèn LED Ốp trần vuông 22W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 468.600 VNĐ
Model: LN12 ĐM 220x220/22W

Đèn LED Ốp trần vuông 30W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 624.800 VNĐ
Model: LN12 ĐM 300x300/30W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: LN12L 220x220 18W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 532.400 VNĐ
Model: LN12 ĐM 300x300/24W

Đèn LED Ốp trần đổi màu 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: D LN24L ĐM 247x247/24W

Đèn LED ốp trần 490/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN19L 490/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN20L 500/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN21L 500/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN22L 500/40W.RF

Đèn LED ốp trần thông minh wifi 60w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN14L 590/60W.WF

Đèn LED ốp trần thông minh wifi 48w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN15L 490/48W.WF

Đèn LED ốp trần thông minh wifi 48w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN16L 500/48W.WF

Đèn LED ốp trần thông minh wifi 60w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN17L 550/60W.WF

Đèn LED ốp trần thông minh wifi 48w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: LN18.WF.IR 500/48W

Đèn LED ốp trần 490/40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 2.398.000 VNĐ
Model: LN19.BLE 490/40W

Đèn LED ốp trần 500/40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 2.398.000 VNĐ
Model: LN20.BLE 500/40W

Đèn LED ốp trần 500/40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 2.398.000 VNĐ
Model: LN21.BLE 500/40W

Đèn LED ốp trần Loa đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LN23.BLE.RGBCW 550/40W

Đèn LED ốp trần 500/40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 2.398.000 VNĐ
Model: LN22.BLE 500/40W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 237.600 VNĐ
Model: LED TUBE T8 ĐM 120/18W

Bộ đèn LED tuýp wifi 16w

Giá bán lẻ đề xuất: 421.300 VNĐ
Model: BD LT04 N02 120/16W.WF

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: PT04 ĐM 110/ 7W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: PT04 ĐM 90/ 7W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 205.700 VNĐ
Model: PT04 ĐM 110/ 9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: PT04 ĐM 135/9W

Đèn LED Panel tròn Đổi màu 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: PT05 ĐM 90/7W

Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 173.800 VNĐ
Model: PT05 ĐM 110/7W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: PT05 ĐM 135/9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Model: PT05 ĐM 110/9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 233.200 VNĐ
Model: PT05 ĐM 135/12W

Đèn LED panel tròn 110/6W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 259.600 VNĐ
Model: D PT04L 110/6W.RF

Đèn LED panel tròn 90/6W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 248.600 VNĐ
Model: D PT04L 90/6W.RF

Đèn LED Panel tròn 110/9w điều khiển bằng remote

Giá bán lẻ đề xuất: 270.600 VNĐ
Model: D PT04L 110/9W.RF

Đèn LED panel tròn 135/9W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: D PT04L 135/9W.RF

Đèn LED Panel 60x60 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 60x60/40W.RF

Đèn LED Panel 30x120 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 30x120/40W.RF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 60x60/40W.WF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 30x120/40W.WF