Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn nông nghiệp công nghệ cao

Đèn Nuôi cấy mô

Đèn LED nuôi cấy mô 0.6m

Giá bán lẻ đề xuất: 145.200 VNĐ
Model: D NCM02L 60/10W