Menu

Danh mục sản phẩm

Bộ đèn LED bán nguyệt

Bộ đèn M26

Đèn LED Nổi trần M26 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 319.000 VNĐ
Model: BD M26L 120/36W

Đèn LED Nổi trần M26 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 198.000 VNĐ
Model: BD M26L 60/18W

Đèn LED Nổi trần M26 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Model: BD M26L 30/9W

Đèn LED Nổi trần M26 36W (Đổi màu)

Giá bán lẻ đề xuất: 466.400 VNĐ
Model: BD M26L ĐM 120/36W

Đèn LED Nổi trần M26 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 319.000 VNĐ
Model: M26 1200/40W

Đèn LED Nổi trần M26 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 198.000 VNĐ
Model: M26 600/20W