Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED đánh bắt thủy sản

nghề câu

Đèn LED Đánh cá 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.949.000 VNĐ
Model: D DC04L/200W

Đèn LED Đánh cá 300W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.489.000 VNĐ
Model: D DC04L/300W

Đèn LED chiếu Boong 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 924.000 VNĐ
Model: DCB 01L/50w

Đèn LED chiếu Boong 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.640.000 VNĐ
Model: D CB02L/100W

Đèn LED chiếu Boong 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.860.000 VNĐ
Model: D CB02L/150W