30 năm liên tục tăng trưởng

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước với:

Cùng nhiều danh hiệu giải thưởng danh giá khác.