Năm 2016: Ký kết hợp tác toàn diện với Trường ĐH Ngoại thương về khoa học quản lý quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất, quản trị nhân sự, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực