CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

2010: Hợp tác toàn diện với trường Đại học Bách khoa Hà Nội