CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

2002: Thành lập xưởng Huỳnh quang Compact