Thời kỳ đổi mới 1988 – 1998: Đổi mới, giải phóng nguồn lực

Cuối những năm 80, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông không cạnh tranh được với làn sóng hàng ngoại, trên 1600 công nhân có năm phải nghỉ việc liền 6 tháng, công ty làm ăn thua lỗ.