CHIẾU SÁNG CĂN HỘ CHUNG CƯ MẪU
2 PHÒNG NGỦ TRẦN THẠCH CAO
PHÒNG NGỦ BỐ MẸ
Sơ đồ bố trí đèn chiếu sáng
* Thiết kế dựa theo tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114-1:2008/ISO 8995-1:2002
Sơ đồ bố trí đèn chiếu sáng
* Kết quả mô phỏng chiếu sáng các khu vực đạt theo tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114-1:2008/ISO 8995-1:2002