CHIẾU SÁNG CĂN HỘ CHUNG CƯ MẪU
2 PHÒNG NGỦ TRẦN THẠCH CAO
SƠ ĐỒ PHÂN BỐ ÁNH SÁNG (theo mô phỏng)
Kết quả mô phỏng độ sáng trung bình từng phòng
* Kết quả mô phỏng chiếu sáng các khu vực đạt theo tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114-1:2008/ISO 8995-1:2002