Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678

Tại sao bóng đèn compact Rạng Đông bật lên 1 lúc mới sáng căng, còn bóng Compact khác trên thị trường thường bật là sáng căng ngay.


  • Bóng đèn Compact có chứa 1 lượng thủy ngân nhỏ trong đèn để đèn có thể hoạt động bình thường. 
  • Thủy ngân đưa vào ống đèn Compact thường là một trong hai trạng thái thủy ngân lỏng và thủy ngân hạt (viên Amalgam) phụ thuộc vào công nghệ của nhà sản xuất.
  •  Sử dụng công nghệ thủy ngân lỏng thì đèn mau sáng căng hơn nhưng khó kiểm soát lượng thủy ngân trong bóng. 
  • Sử dụng công nghệ thủy ngân hạt đèn lâu sáng căng hơn 1 chút nhưng kiểm soát tốt lượng thủy ngân trong bóng, thân thiện với môi trường hơn sử dụng thủy ngân lỏng và chất lượng bóng đèn không khác so với sử dụng thủy ngân lỏng.
  • Hiện tại, Rạng Đông phát triển công nghệ theo định hướng thân thiện với môi trường sử dụng công nghệ Thủy ngân hạt (Viên Amalgam) nên bóng compact Rạng Đông lâu sáng căng hơn một số hãng khác trên thị trường.