Sử dụng Bóng compact chuyên dụng (phổ đỏ)
Rạng Đông
 • Tiết kiệm tới 80% điện năng tiêu thụ
 • Cường độ ánh sáng tăng 50%
 • Đèn được thiết kế chịu được điều kiện ngoài trời, cấp bảo vệ IP cao
 • Tuổi thọ cao, số lượng đèn hỏng phải thay thế ít.
 • Phổ ánh sáng phù hợp cho điều khiển ra hoa cúc thương phẩm và nhân giống
 • Giảm thời gian chiếu sáng (đối với cây giống)
 • Giảm thời gian chiếu sáng từ 8 giờ xuống còn 4giờ/ngày (cây hoa cúc thương phẩm)
 • Giảm thời gian thu hoạch (câygiống) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày
 • Tiết kiệm 80% điện năng (so với bóng đèn sợi đốt)
 • mô hình chiếu sáng điển hình
  1. Vườn cúc thương phẩm và cúc giống anh Yên – Tây Tựu – Từ Liêm – Hà Nội
 • Diện tích: 5000m2
 • Loại đèn sử dụng: CFL – 3UT4 20W IP65 NN1
 • Số lượng: 625 bóng
 • Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng đỏ chuyên dụng cho điều khiển ra hoa cây cúc thương phẩm và cúc giống
 • Thời gian chiếu sáng giảm từ 8 giờ/đêm xuống còn 4 giờ/đêm so với đèn sợi đốt IL-60W
 • Bóng đèn có IP65 kỵ nước, bền với điều kiện ngoài trời
 • Chất lượng cành hoa to dài và hoa đẹp hơn, chất lượng hoa đồng đều, tăng giá trị kinh tế
 • Hiệu quả tiết kiệm điện:

  Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
  Loại dèn sử dụng Lắp đèn IL-60W Lắp đèn CFL-20W NN1
  Công suất 60W 20W Tiết kiệm 84% điện năng tiêu thụ
  Thời gian thắp 8 giờ/đêm 4 giờ/đêm

  2. Vườn cúc thương phẩm và cúc giống anh Trường – Đại Thịnh –Mê Linh – Hà Nội
 • Diện tích: 4000m2
 • Loại đèn sử dụng: CFL – 3UT4 20W IP65 NN1
 • Số lượng: 500 bóng
 • Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng đỏ chuyên dụng cho điều khiển ra hoa cây cúc thương phẩm và cúc giống
 • Thời gian chiếu sáng giảm từ 8 giờ/đêm xuống còn 4 giờ/đêm so với đèn sợi đốt IL-60W
 • Bóng đèn có IP65 kỵ nước, bền với điều kiện ngoài trời
 • Chất lượng cành hoa to dài và hoa đẹp hơn, chất lượng hoa đồng đều, tăng giá trị kinh tế
 • Hiệu quả tiết kiệm điện:

  Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
  Loại dèn sử dụng Lắp đèn IL-20W Lắp đèn CFL-20W NN1
  Công suất 20W 20W Tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ
  Thời gian thắp 8 giờ/đêm 4 giờ/đêm
   
  3. Vườn cúc thương phẩm và cúc giống vườn chị Thủy – Thái Phiên – Đà Lạt
 • Diện tích: 2000m2
 • Loại đèn sử dụng: CFL – 3UT4 20W IP65 NN1
 • Số lượng: 250 bóng
 • Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng đỏ chuyên dụng cho điều khiển ra hoa cây cúc thương phẩm và cúc giống
 • Thời gian chiếu sáng giảm từ 8 giờ/đêm xuống còn 4 giờ/đêm so với đèn sợi đốt IL-60W
 • Bóng đèn có IP65 kỵ nước, bền với điều kiện ngoài trời
 • Chất lượng cành hoa to dài và hoa đẹp hơn, chất lượng hoa đồng đều, tăng giá trị kinh tế
 • Hiệu quả tiết kiệm điện:

  Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
  Loại dèn sử dụng Lắp đèn IL-20W Lắp đèn CFL-20W NN1
  Công suất 20W 20W Tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ
  Thời gian thắp 8 giờ/đêm 4 giờ/đêm