Menu

Danh mục sản phẩm

Bóng đèn led tuýp

Vật liệu thủy tinh

Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 79.200 VNĐ
Model: T8 TT01 600/10W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 101.200 VNĐ
Model: LED TUBE T8 TT01 120/18W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 105.600 VNĐ
Model: T8 TT01 1200/20W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh (Hiệu suất cao)

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: T8 TT01 1200/20W.H

Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 96.800 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N02 60/10W