Thư viện Video

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm nhà thông minh

Hướng dẫn cài đặt HC với mạng LAN
Hướng dẫn cài đặt HC với mạng LAN
Hướng dẫn cài đặt HC với mạng WIFI
Hướng dẫn cài đặt HC với mạng WIFI
Hướng dẫn cài đặt đèn thông minh RGB
Hướng dẫn cài đặt đèn thông minh RGB
Hướng dẫn cài đặt đèn thông minh CCT
Hướng dẫn cài đặt đèn thông minh CCT
Hướng dẫn cài đặt công tắc thông minh
Hướng dẫn cài đặt công tắc thông minh
Hướng dẫn cài đặt cảm biến chuyển động
Hướng dẫn cài đặt cảm biến chuyển động
Hướng dẫn cài đặt bảng cảnh
Hướng dẫn cài đặt bảng cảnh
Hướng dẫn tạo cảnh
Hướng dẫn tạo cảnh
Hướng dẫn tạo kịch bản
Hướng dẫn tạo kịch bản