Menu

Danh mục sản phẩm

Công năng sản phẩm

Đèn treo

Bóng đèn LED BULB Tròn 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 56.100 VNĐ
Model: LED A60N3/7W

Bóng đèn LED BULB Tròn 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 80.300 VNĐ
Model: LED A70N1/12W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 105.600 VNĐ
Model: LED A80N1/15W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 145.200 VNĐ
Model: LED A95N1/20W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 216.700 VNĐ
Model: LED A120N1/30W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 71.500 VNĐ
Model: TR60N2/10W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 80.300 VNĐ
Model: TR70N2/12W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 103.400 VNĐ
Model: TR70N1/14W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 20W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TR80N1/20W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 216.700 VNĐ
Model: TR100N1/30W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.000 VNĐ
Model: TR100NĐ2/30W.H

Bóng đèn LED BULB trụ 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 266.200 VNĐ
Model: TR120N1/40W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 327.800 VNĐ
Model: TR140N1/50W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ nhôm đúc 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 145.200 VNĐ
Model: TR80NĐ2/20W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: TR100NĐ1 40W

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 361.900 VNĐ
Model: TR120NĐ1 50W

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 60W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TR135NĐ1/60W.H

Bóng đèn LED BULB trụ Nhôm đúc 80W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LED TR135/80W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 60W

Giá bán lẻ đề xuất: 440.000 VNĐ
Model: LED TR140 60W

Bóng đèn LED BULB trụ Nhôm đúc 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 545.600 VNĐ
Model: LED TR140/80W.H

Bóng đèn LED BULB DC 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 97.900 VNĐ
Model: LED A60N1 12-24VDC 7W

Bóng đèn LED BULB DC 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 103.400 VNĐ
Model: LED A60N1 12-24VDC 9W

Bóng đèn LED BULB DC 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 130.000 VNĐ
Model: LED TR70N1 12-24VDC/12W

Bóng đèn LED NẾN DÂY TÓC 2.5W

Giá bán lẻ đề xuất: 38.500 VNĐ
Model: LED N/2.5W

Bóng đèn LED BULB Dây tóc 4W

Giá bán lẻ đề xuất: 52.800 VNĐ
Model: LED DT A60/4W

Đèn Led Linear 20W/m

Giá bán lẻ đề xuất: 264.000 VNĐ
Model: LR01 1000/20W

Đèn LED Tracklight 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 704.000 VNĐ
Model: D TRL03L/14W

Đèn LED Tracklight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 437.800 VNĐ
Model: D TRL04L 25W

Đèn LED Tracklight 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: D TRL04L 20W

Đèn LED M36 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 303.600 VNĐ
Model: BĐ M36L 120/40W

Đèn LED M36 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 188.100 VNĐ
Model: B.Đ M36L 60/20W

Bộ đèn LED M38 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 323.400 VNĐ
Model: M38 1200/40W

Đèn LED Nhà xưởng High Bay 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.476.200 VNĐ
Model: D HB02L 350/50W

Đèn LED Nhà xưởng High Bay 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.546.600 VNĐ
Model: D HB02L 350/70W

Đèn LED High Bay 430/100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.477.200 VNĐ
Model: D HB02L 430/100W

Đèn LED High Bay 430/120W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.840.200 VNĐ
Model: D HB02L 430/120W

Đèn LED High Bay 430/150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.020.600 VNĐ
Model: D HB02L 430/150W

Đèn LED High Bay 500/200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.660.800 VNĐ
Model: D HB02L 500/200W

Đèn LED High Bay 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.783.000 VNĐ
Model: D HB03L 230/100W

Đèn LED High Bay 100W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D HB03L 290/100W

Đèn LED High Bay 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.333.000 VNĐ
Model: D HB03L 310/120W

Đèn LED High Bay 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.784.000 VNĐ
Model: D HB03L 310/150W

Đèn LED High Bay 200W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D HB03L 390/200W

Đèn LED High Bay 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.730.000 VNĐ
Model: D HB03L 360/200W

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Model: D LB01L/10W

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 301.400 VNĐ
Model: D LB01L/20W

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 464.200 VNĐ
Model: D LB01L/30W

Đèn Pha LED 200W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 4.923.600 VNĐ
Model: D CP06L 200W

Bộ đèn LED thả trần

Giá bán lẻ đề xuất: 702.900 VNĐ
Model: BD TT01L 240/9W

Đèn Led Thả trần đổi màu Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TTR01.BLE 12W