Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm Smart đơn lẻ

Đèn LED cảm biến

Đèn LED âm trần Downlight 7W (cảm biến)

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W PIR

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 277.200 VNĐ
Model: D LN05L 160/9W RAD.DA

Đèn LED âm trần Downlight 9W (cảm biến)

Giá bán lẻ đề xuất: 249.700 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W PIR

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 360.800 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W RAD.DA

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 480.700 VNĐ
Model: D LN08L 300/24W RAD.DA

Đèn LED Ốp trần Mỏng Tròn Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 506.000 VNĐ
Model: D LN11L 220/18W.PIR

Đèn LED Ốp trần cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 402.600 VNĐ
Model: D LN08L 230/18W RAD.DA

Đèn LED Ốp trần Mỏng Vuông Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 501.600 VNĐ
Model: D LN10L 22x22/18W.PIR