Menu

Đèn bàn LED cảm ứngĐèn bàn LED cảm ứng
 • Công suất: 12W
 • Điện áp cho bộ chuyển đổi nguồn: (100÷240)V/50Hz
 • Quang thông: 600lm
 • Độ rọi lớn nhất: ≥ 1500 lux (tại chiều cao 30cm)
icon sticker
Model: RD-RL-18.LED (E)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.639.000 VNĐ
Đèn bàn LED cảm ứng
 • Công suất: 6W
 • Điện áp danh định: 220V/50Hz
 • Độ rọi trung bình: 600 lux
 • Hệ số trả màu: 86
 • Nhiệt độ màu: 5000K
icon sticker
Model: RD-RL-20.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 374.000 VNĐ
Đèn bàn LED cảm ứng
 • Công suất: 6W
 • Điện áp danh định: 220V/50Hz
 • Độ rọi trung bình: 700 lux
 • Hệ số trả màu: 80
icon sticker
Model: RD-RL-22.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 525.800 VNĐ
Đèn bàn LED cảm ứng
 • Công suất: 6W
 • Điện áp danh định: 220V/50Hz
 • Độ rọi trung bình: 700 lux
 • Hệ số trả màu: 80
icon sticker
Model: RD-RL-21.LED
Giá bán lẻ đề xuất: 503.800 VNĐ