Menu

Chuyên mục Khoa học công nghệ

Đưa tri thức quản trị tiên tiến vào Doanh nghiệp - Những vấn đề cấp bách nhìn từ thực tiễn Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông

Đưa tri thức quản trị tiên tiến vào Doanh nghiệp - Những vấn đề cấp bách nhìn từ thực tiễn Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông

Rạng Đông ngày nay nếu muốn tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới – khu vực hóa, quốc tế hóa, bên cạnh việc đổi mới tư duy kinh doanh, xây dựng lộ trình phát triển công nghệ, xây dựng mô hình quản trị chiến lược và áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến còn cần phải tìm cách vượt qua các khó khăn, trả lới được các câu...
Đưa Tri thức thành động lực phát triển bền vững -  Rạng Đông sáng tạo đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh

Đưa Tri thức thành động lực phát triển bền vững - Rạng Đông sáng tạo đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông- Ralaco là một trong những điển hình thành công của những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và của khu công nghiệp Thượng Đình đã ra đời từ những năm 1960, đã tự đổi mới, hiện đại hóa ngoạn mục, như cánh chim phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn trong câu chuyện huyền thoại: từ tình trạng...
Bí quyết Rạng Đông: Ba điều hiếm có

Bí quyết Rạng Đông: Ba điều hiếm có

Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn định, môi trường kinh doanh không mấy thuận lợi, nhưng Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông liên tục trong những năm suy thoái kinh tế vẫn phát triển vượt bậc: nếu năm 2009 doanh thu tiêu thụ đạt 1128 tỷ đồng, thì đến năm 2012 đã đạt 2000 tỷ đồng.
Rạng Đông - Xây dựng trung tâm R&D chiếu sáng bằng niềm tin

Rạng Đông - Xây dựng trung tâm R&D chiếu sáng bằng niềm tin

PGS.TS. Đỗ Xuân Thành - Giám đốc khoa học Trung tâm R&D chiếu sáng Rạng Đông chia sẻ: “Doanh nghiệp cần kiên nhẫn, không nên đòi hỏi đạt được thành quả ngay từ công việc nghiên cứu của nhà khoa học. Tuy nhiên, để có được sự kiên nhẫn đó, doanh nghiệp cần phải có niềm tin vào nhà khoa học”.